Poľnohospodárske družstvo PREDMIER, družstvo

 

Ostatné služby

- dopravné služby
- prenájom nebytových priestorov

Ing. Kružliak Ján
041 557 3137
0908 044 255