Poľnohospodárske družstvo PREDMIER, družstvo

 

Poľnohospodárske družstvo PREDMIER, družstvo

sa zaoberá

- poľnohospodárska výroba, pestovanie obilnín a krmív
- chov hovädzieho dobytka
- šľachtiteľský chov oviec
- produkciou kravského a ovčieho mlieka
- výrobou výrobkov z kravského a ovčieho mlieka

Poľnohospodárske družstvo hospodári na strediskách v obciach:

Predmier
Hrabové
Jablonové
Súľov-Hradná
Kolárovice

...